PenMan
27 Октября 2020, 09:57:37 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: SMF форум только что установлен!
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Страниц: [1]
  Печать  
Автор Тема: 2016, продолжение  (Прочитано 2496 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Иль
Администратор
Старожил
*****
Offline Offline

Сообщений: 499


Просмотр профиля
« : 17 Августа 2016, 16:15:05 »


Косова Т. Д.
Депозитний ринок: механізми конкурентної політики та пруденційного регулювання фінансово-банківських  установ : монографія / Т. Д. Косова, І. Ю. Тарасов – Харків : Видавець Іванченко І. С., 2016. –  292 с.
ISBN 978-617-7377-11-4.
У монографії визначено зміст конкурентної політики та особливості її механізмів,  надано характеристику сегменту депозитного ринку та його значенню для розвитку національної економіки, обґрунтовано концепцію удосконалення механізмів конкурентної політики на депозитному ринку. Визначено напрями реформування пруденційного механізму  конкурентної політики  на депозитному ринку в умовах вступу до ЄС, розроблено методичні рекомендації з удосконалення маркетингового  механізму конкурентної політики на депозитному ринку.
Монографія призначена для економістів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів.Близнюк О. П.
Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі : монографія / О. П.  Близнюк, А. П. Брезинська, О. М. Іванюта. – Харків : Видавець Іванченко І. С., 2016. – 253 с.
ISBN 978-617-7377-12-1.
У монографії обґрунтовано теоретичні засади та розроблено методичний інструментарій управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі. Визначено сутнісні характеристики, функції та удосконалено класифікацію фінансових ресурсів підприємств торгівлі з урахуванням галузевих особливостей. Обґрунтовано концептуальну, базову та логістичну моделі управління фінансовими ресурсами торговельних підприємств. Досліджено макроекономічні тенденції формування та використання фінансових ресурсів підприємств торгівлі України. Розроблено науково-методичний підхід до інтегральної оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами. Удосконалено методичний інструментарій оптимізації структури джерел фінансових ресурсів та розроблено методичний підхід до оцінки ринкової вартості підприємства роздрібної торгівлі.
Для науковців, викладачів, керівників і фахівців торговельних підприємств, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Новітні проблеми геології. Матеріали науково-практичної конференції пам'яті В.П.Макридіна (м.Харків, 27-28 травня 2016 р./ гол.ред.колегії В.С.Бакіров. – Х.:Видавництво Іванченка І.С., 2016. - 121 с.
ISBN 978-617-7377-13-8.
Автори: В.А. Колтунов, Л.М. Пузік, Е.Р. Ермантраунт, В.Я. Плахотін
Наукові дослідження у товарознавстві сільськогосподарських продуктів: монографія / В.А. Колтунов, Л.М. Пузік, Е.Р. Ермантраунт та ін.;  за заг. ред. д-ра. с.-г. наук, проф. В.А. Колтунова. − Х.: Видавець Іванченко І. С., 2016. –  236 с.
ISBN 978-617-7377-14-5.
Представлені методологічні основи, види і рівні досліджень, методичні і системні підходи до оптимізації планування експерименту і досліду, складання схеми досліду, фіксування експериментів, наведені диференційовані методи переводу показників якості у безрозмірні величини і статистичні методи обробки експериментальних даних.
Для наукових співробітників, викладачів вишів, технікумів, підготовки магістрів, бакалаврів спеціальності 1301 “Агрономія” у ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації, а також для фахівців, які займаються проблемами покращання зберігання і реалізації продукції сільського господарства.Шульга Н. В.
Реалізація синергетичного підходу в навчанні стохастики студентів економічних спеціальностей : монографія / Наталія Вікторівна Шульга. – Харків : Видавець Іванченко І. С., 2016. – 444 с.
ISBN 978-617-7377-15-2.
У монографії досліджуються теоретико-методичні особливості реалізації синергетичного підходу в навчанні стохастики студентів економічних спеціальностей. Проаналізовано досвід стохастичної підготовки майбутніх фахівців економічної галузі в Україні та за кордоном. Розкрито філософсько-методологічні засади реалізації синергетичного підходу в освітньому процесі. Подано наукове обґрунтування психолого-педагогічних основ побудови синергетично зорієнтованої системи навчання стохастики студентів економічних факультетів університетів та висвітлено методичні особливості її практичного застосування. Положення, викладені в монографії, можуть бути застосовані в педагогічних дослідженнях освітніх систем, а також в навчальному процесі вищих закладів освіти.

Гросул В. А.
Управління конкурентним потенціалом підприємств
роздрібної торгівлі : монографія / В. А. Гросул, М. В. Афанасьєва,
А. В. Янчев. – Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2016. – 244 с.
ISBN 978-617-7377-16-9
Монографія висвітлює розвиток теоретичних положень та розробку науково обґрунтованих рекомендацій щодо управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі.
Систематизовано теоретичні положення та розкрити сутність поняття «конкурентний потенціал підприємства». Узагальнено концептуальні засади управління конкурентним потенціалом господарюючого суб’єкта торговельної галузі. Проведено оцінку компонентів конкурентного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. Обґрунтувано науково-методичний підхід до формування конкурентної стратегії торговельного підприємства в умовах мінливості зовнішнього середовища. Обґрунтувано основні положення науково-методичного підходу до управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі на основі бенчмаркінгу.
Гирич З. И.
Формирование коммуникативной компетенции иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля в процессе обучения русскому языку : монография / З. И. Гирич. – Харков : Издатель Иванченко И. С., 2016. – 456 с.
ISBN 978-617-7377-17-6.
В монографии исследуются философские, психологические, лингвистические и лингводидактические основы обучения неродному языку в техническом вузе. Предложена лингводидактическая концепция формирования коммуникативной компетенции иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля в процессе обучения русскому языку.
Монография предназначена научно-педагогическим кадрам в области подготовки иностранных студентов, преподавателям, аспирантам и студентам педагогических специальностей.Регіональна специфіка культури України: минуле та сучасне: Тези доповідей студентської науково-практичної конференції. – Х.: Видавець Іванченко І. С., 2016. – 286 с.
ISBN 978-617-7377-18-3.
Збірка містить тези доповідей студентської науково-практичної конференції «Регіональна специфіка культури України: минуле та сучасне», зміст яких охоплює питання історії та розвитку, а також проблеми сучасної культури регіонів України. Під час проведення конференції, а також у тезах доповідей висвітлено різноманіття і багатовимірність культури різних регіонів, адже дослідження української культури, як єдиного часо-просторового контініуму, можливе тільки при одночасовому врахуванні місцевої специфіки, яскравого характеру її етнокультурних та історичних регіонів.
Сподіваємося, що зміст конференції не залишить байдужими всіх, хто цікавиться історією української культури та її сучасними проблемами.
Демьянова В.Г., Моргунова Н.С.
Практическое пособие по обучению реферированию (на материале текстов дорожно-строительных дисциплин): Учебно-методическое пособие / В.Г. Демьянова, Н.С. Моргунова. – Харьков: Издатель Иванченко, 2016. – 142 с.
ISBN 978-617-7377-19-0.
Учебное пособие предназначено для обучения реферированию иностранных студентов III-IV курсов технических вузов (направление «Строительство дорог и аэродромов»). Цель пособия – развитие у учащихся навыков и умений реферирования научных текстов в рамках их профессиональных потребностей.
Божко Н.М.
Этно-психологические и цивилизационно-коммуникативные характеристики представителей китайского этноса: монография / Н.М. Божко. – Харьков: Издатель Иванченко И. С., 2016. – 229 с.
ISBN 978-617-7377-20-6.
В монографии автором исследования представлены материалы, раскрывающие специфику культуры и психологии представителей китайского этноса в качестве возможных участников межкультурного контакта. Освещены вопросы особенностей межкультурной и межъязыковой компетенции, необходимой для успешного ведения межкультурной коммуникации в условиях учебного процесса, ведения бизнеса и ситуаций бытового общения.
Представленный материал предназначен, прежде всего, для преподавателей, которые работают или будут работать с данным контингентом учащихся, и всех, интересующихся данной темой.Колектив авторів: О.О. Дмитрієва, І.А. Тиха, І.В. Хоренжая, О.М. Коляда
Еколого-медичні аспекти водокористування евтрофованими водними об`єктами : монографія  /  О.О. Дмитрієва, О.М. Коляда, І.А. Тиха та ін.– Х. : Видавець Іванченко І. С., 2016. –  216 с.
ISBN 978-617-7377-23-7.
Монографія містить результати досліджень щодо впливу метаболітів синьо-зелених водоростей (ціанобактерій) на життєдіяльність живого організму: доведена участь метаболітів ціанобактерій в етіології виникнення екологообумовленого захворювання бронхо-легеневої патології алергійного характеру та можливої участі в цьому токсинів СЗВ у мешканців проблемного дніпровського регіону; виявлена причетність метаболітів СЗВ до виникнення морфологічних змін та порушенні біохімічних процесів життєвоважливих органів системи «мати-плацента-плід» в експерименті на тваринах; при дослідженні репродуктивних функцій людини визначено виникнення «окисного» та «екологічного» стресів у породіль в умовах побутового вживання питної води з «квітучого» водосховища.П’ятак Т.В.
Гроші і кредит : навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Т.В. П’ятак, Н.О. Власова. Харків : Видавець Іванченко І. С., 2016. –  182 с.
ISBN 978-617-7377-24-4.
У навчально-методичному посібнику наведено програму курсу, методичні ре-комендації до самостійного вивчення дисципліни, плани семінарських занять, теми рефератів, тести, практичні завдання, запитання для самоконтролю з кожної теми, а також практичні завдання та методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи за курсом.
Навчальний посібник призначено для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", а  також інших економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Янчева Л. М.
Обліково-аналітичне забезпечення управління капіталом підприємств торгівлі: теорія та практика : монографія / Л. М. Янчева, Н. Б. Кащена, Г. Л. Чміль. – Х.: Видавництво Іван ченка І. С. , 2016. – 324 с -
ISBN 978-617-7377-21-3.
У монографії обґрунтовано методологічні положення і розроблено практичні рекомендації з удосконалення обліку й аналізу капіталу в інформаційно-аналітичній системі управління підприємством торгівлі. Сформульовано визначення й уточнено класифікацію капіталу торговельного підприємства, розроблено концептуальні положення системи обліково-аналітичного забезпечення управління капіталом, удосконалено організаційно-методичні засади обліку капіталу, обґрунтовано теоретико-методичні засади та запропоновано методичний інструментарій оцінки ефективності використання капіталу та оптимізації його структури.
Монографію розраховано на наукових працівників, фахівців економічного спрямування, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.Культурное наследие провинции Хэбэй : уч. пособие для сту-дентов, изучающих китайский язык / [Лю Юйин, Чжан Чжуюнь, Быкова И. А., Чжао Цзиньгуан, Ши Хунцунь, Чжан Сяньжун] ; пер. М. И. Кривонос. – Харьков: Издательство Иванченко И. С., 2016. – 162 с.
ISBN 978-617-7377-22-0.
Учебное пособие, включающее 35 уроков, содержит тексты, посвя-щенные культурному наследию провинции Хэбэй, которая расположена вокруг Пекина, столицы Китайской Народной Республики. Тексты знакомят с древними легендами и народными обрядами, музыкой, танцами и театром, боевыми единоборствами, народным искусством и промыслами, традициями народной кухни провинции Хэбэй.
Размещённые после каждого текста поурочные словари, а в конце посо-бия алфавитный указатель слов и идиом помогают усвоению новой лексики. Для проверки степени понимания текстов предлагаются упражне-ния, ключи к которым находятся в приложении.
Учебное пособие адресовано студентам-синологам и преподавателям китайского языка как иностранного и предназначено для аудиторной и самостоятельной работы на занятиях по страноведению и чтению.
Записан
Страниц: [1]
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!