Дейнека О. Г. , Диколенко О. Г. , Дикань В. В. ,Крихтіна Ю. О.

Управління ризиками на підприємствах залізниць України в умовах активізації інвестиційної діяльності: Колективна монографія/ О. Г. Дейнека, О. Г. Диколенко, В. В. Дикань та ін. – –Харків : Видавець Іванченко І. С., 2013. – 186 с.

ISBN 978-617-7033-33-1.

 

У монографії представлено класифікацію економічних ризиків при здійсненні інвестицій у реальні активи; теоретико-методичний підхід до підвищення ефективності інвестиційної діяльності на підприємствах залізничного транспорту, методичний підхід до управління ризиками в інвестиційній діяльності підприємств залізничного транспорту. Також наведені: систематизація та обґрунтування пріоритетних джерел фінансування інвестицій на підприємствах залізничного транспорту; метод інтегральної оцінки впливу ризиків на ефективність інвестиційних проектів; методичний підхід до оцінки ступеня ризику на підприємствах залізничного транспорту за параметрами фінансового стану залізниць; використання методів фінансового управління в інвестиційній діяльності підприємств залізничного транспорту; пропозиції щодо оцінки рівня інвестиційного потенціалу залізниць.

 

 

 

Изданное