Колективна монографія

Криштоф С. Д., Ворожбіт В. В., Микитюк О. М., Янц Н. Д.

Духовно-моральне виховання дітей в історії вітчизняної педагогічної думки. 2013. — 358, [2] с.

ISBN 978-617-7033-23-2

 

У виданні для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, магістрів, викладачів, учителів і вихователів запропоновано узагальнення історичного досвіду організації, змістовного і методичного забезпечення духовно-морального виховання дітей у навчальному процесі. Представлений матеріал ґрунтується на широкій джерельній базі, основний масив якої утво¬рили наукові і публіцистичні твори, опубліковані в другій половині ХІХ — на початку ХХ століття, архівні законодавчі документи.

Изданное