Монографія

Сергій Микитюк

Ресурсний підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя, 2012. — 342, [2] с.

ISBN 978-617-7033-01-0

У монографії узагальнено та обґрунтовано теоретико-методичні засади ресурсного підходу до професійної підготовки майбутнього вчителя. У роботі розкриваються витоки становлення ресурсного підходу, його розвиток як наукової категорії та в системі методологічних концепцій дослідження з питань підготовки майбутнього вчителя.

Окрема увага приділяється розкриттю суті теоретичного обґрунтування концепції ресурсного підходу до підготовки вчителя, особливості прояву та урахування основних (фізіологічних, психологічних та освітньо-професійних) ресурсів студентів, їх готовності до педагогічної діяльності. Розглядаються умови науково-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів на основі ресурсного підходу.

Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам, які цікавляться проблемами оптимізації та удосконалення умов та вимог до підготовки майбутніх учителів.

Изданное