Монографія

Н. О. Власова, О. А. Круглова, В. В. Віннікова

Формування дивідендної політики торговельного підприємства. 2012 – 217 с.

ISBN  978-617-7033-05-8

Розглянуто теоретико-методичні проблеми формування дивідендної політики підприємства, подано систему критеріїв та показників оцінки рівня реалізації дивідендної політики. Дано практичні рекомендації щодо комплексної оцінки ефективності реалізації дивідендної політики торговельного підприємства, визначення величини дивідендних виплат на підприємстві у короткостроковому періоді та довгостроковій перспективі.

 

Рекомендовано для фахівців торговельних підприємств, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

Изданное