: навч.посіб./Т. О. Ставерська , Іванюта О. М. –Харків : Видавець Іванченко І. С., 2013. – 83 с.

ISBN 978-617-7033-32-4

 

У навчальному посібнику розкриваються передумови та історичний процес виникнення фінансів, основні етапи та напрями їх розвитку залежно від суспільного-політичного устрою, стану народного господарства, внутрішньої та зовнішньої політики державних урядів. Розраховано на студентів та аспірантів економічних спеціальностей, які прагнуть глибокого осмислення сутності фінансів та пізнання закономірностей їх розвитку.

Изданное