Навчальний посібник

Артюх О. І., Бикова І. А., Кудінова М. М., Митрофанова М. М., Руда Н. В., Сміт В. В.

Перші зустрічі з Китаєм: Навчальний посібник з країнознавства Китаю для самостійної та індивідуальної роботи студентів, що вивчають китайську мову. 2013. – 59 с.

ISBN  978-617-7033-18-8

Навчальний посібник містить тексти, які надають інформацію щодо гео-графічного положення, клімату, природи та клімату Китаю, знайомлять з полі¬тичним устроєм та адміністративним поділом країни, пам’ятками китайської історії та культури тощо. До посібника включено також тексти про провінцію Хебей, її адміністративний центр місто Шицзячжуан і Хебейський педагогічний університет, що є партнером ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Тексти можуть бути рекомендовані для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, для аудиторного та домашнього читання.

 

Видання призначене для викладачів китайської мови та студентів-китаїстів початкового етапу навчання.

Изданное