Дейнека О. Г., Астахов В. М., Нескуба Т. В. Реструктуризація вагонного господарства залізничного транспорту в умовах реформування: колективна монографія/ О. Г. Дейнека, В. М. Астахов., Т. В. Нескуба – Харків : Видавець Іванченко І. С., 2013. – 147 с.

ISBN 978-617-7033-34-8.

 

В монографії пропонується удосконалений механізм стратегії реструктуризації структурних підрозділів вагонного господарства залізничного транспорту, який, на відміну від загальних моделей реалізації стратегій на підприємствах, побудований згідно з функціональними положеннями діяльності структурних підрозділів вагонного господарства і враховує заходи, що здатні підвищити їх конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість, а також запропоновано структуру управління вагонним господарством залізничного транспорту, що має забезпечити ефективну діяльність галузі в умовах реформування та підвищити інвестиційну привабливість його структурних підрозділів для приватного капіталу за рахунок розмежування функцій експлуатаційної і ремонтної діяльностей


Изданное