Варенікова О. В.

Основи віршування. Практикум / О. В. Варенікова, Н. І. Погорєлова. — Вид. друге, переробл. й доповн. — Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2013. — 77 c.

ISBN 978-617-7033-10-2.

 

Практикум із основ віршування охоплює теоретичні положення та практичні завдання, що сприяють вдосконаленню знань основ версифікації, навичок визначення віршових розмірів та характеристики строфічної будови, рими та римування поетичних творів. Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.


Изданное